Skip to main content

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao

CHÁNH ÁN TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Nguyễn Anh Tiến
Năm sinh: 1961
Quê quán: Thành phố Đà NẵngPHÓ CHÁNH ÁN TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Lê Thị Ngọc Hà
Năm sinh: 1966
Quê quán: Long AnPHÓ CHÁNH ÁN TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Lại Văn Trình
Năm sinh: 1967
Quê quán: Thành phố Hồ Chí MinhPHÓ CHÁNH ÁN TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Nguyễn Văn Dũng
Năm sinh: 1971
Quê quán: Bắc GiangChánh tòa Tòa Hình sự TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Trần Minh Tuấn
Năm sinh: 1962
Quê quán: Quảng NamChánh tòa Tòa Hành chính TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Nguyễn Văn Tiến
Năm sinh: 1963
Quê quán: Nghệ AnChánh tòa Tòa Dân sự TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Vũ Thanh Liêm
Năm sinh: 1965
Quê quán: Quảng NamChánh tòa Tòa Kinh tế TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Lê Tự
Năm sinh: 1964
Quê quán: Quảng NamPhó Chánh tòa Tòa Hành chính TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Trương Minh Tuấn
Năm sinh: 1963
Quê quán: Quảng NamPHÓ CHÁNH TÒA TÒA DÂN SỰ TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Đặng Kim Nhân
Năm sinh: 1969
Quê quán: Nam ĐịnhPHÓ CHÁNH TÒA TÒA LAO ĐỘNG TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Phạm Việt Cường
Năm sinh: 1974
Quê quán: Thái BìnhThẩm phán cao cấp

Image
Lê Phước Thanh
Năm sinh: 1963
Quê quán: Quảng NamThẩm phán cao cấp

Image
Nguyễn Thanh Long
Năm sinh: 1961
Quê quán: Quảng Namácdscv