Loading...
Skip to main content

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao

CHÁNH ÁN TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Nguyễn Văn Bường
Năm sinh: 1966
Quê quán: Quảng NamPHÓ CHÁNH ÁN TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Lại Văn Trình
Năm sinh: 1967
Quê quán: Thành phố Hồ Chí MinhPHÓ CHÁNH ÁN TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Phạm Tấn Hoàng
Năm sinh: 1966
Quê quán: Ninh ThuậnChánh tòa Tòa Hành chính TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Nguyễn Văn Tiến
Năm sinh: 1963
Quê quán: Nghệ AnChánh tòa Tòa Dân sự TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Vũ Thanh Liêm
Năm sinh: 1965
Quê quán: Quảng NamChánh tòa Tòa Kinh tế TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Lê Tự
Năm sinh: 1964
Quê quán: Quảng NamPhó Chánh tòa Tòa Hành chính TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Trương Minh Tuấn
Năm sinh: 1963
Quê quán: Quảng NamPHÓ CHÁNH TÒA TÒA DÂN SỰ TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Đặng Kim Nhân
Năm sinh: 1969
Quê quán: Nam ĐịnhCHÁNH TÒA TÒA HÌNH SỰ TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Phạm Việt Cường
Năm sinh: 1974
Quê quán: Thái BìnhThẩm phán cao cấp

Image
Lê Phước Thanh
Năm sinh: 1963
Quê quán: Quảng NamCHÁNH TÒA TÒA LAO ĐỘNG TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Nguyễn Văn Tào
Năm sinh: 1966
Quê quán: Phú YênPHÓ CHÁNH TÒA TÒA KINH TẾ TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Image
Nguyễn Cường
Năm sinh: 1967
Quê quán: Quảng Trịácdscv