Loading...
Skip to main content

Lịch công tác lãnh đạo

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN 05/10/2018

Thứ/Ngày

Chánh án

Nguyễn Anh Tiến

Phó Chánh án

Nguyễn Văn Bường

Phó Chánh án

Lê Thị Ngọc Hà

Phó Chánh án

Lại Văn Trình

Thứ hai

22/10

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

23/10

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

24/10

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

25/10

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

26/10

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


ácdscv